logo
tel. 34 / 324 36 38
biuro@biennale.art.pl
 • polski
 • angielski

Regulamin

REGULAMIN – WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Udział w wystawie ma charakter konkursowy. Organizatorzy zapraszają artystów profesjonalnych oraz studentów uczelni artystycznych (uzyskany licencjat).
 2. Każdy z artystów może nadesłać trzy prace w jednej z czterech technik: malarstwa, grafiki, rysunku, fotografii monochromatycznej, umożliwiające ich ekspozycję ,,pod szkłem”, w maksymalnym formacie 10 x 10 cm. Wskazane użycie passe-partout. W przypadku obramowania passe-partout maksymalny wymiar zewnętrzny 20 x 20 cm.
  UWAGA – prace oprawione w ramy nie będą odsyłane i kwalifikowane przez Jury.
 3. Opłatę uczestnictwa w wystawie w kwocie 80 zł. należy wpłacić na konto organizatora: Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” 11 1030 1104 0000 0000 9324 9000 z dopiskiem MINIATURA 12.
 4. Każdą z prac należy opisać na odwrocie:
  – imię i nazwisko,
  – tytuł pracy, data powstania, technika, wymiary,
  – adres autora
 5. Autorzy przesyłają prace na koszt własny. Po zakończeniu wystawy prace zostaną odesłane przesyłką poleconą na koszt organizatorów.
 6. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie przesyłki z pracami, powstałe podczas transportu.

NAGRODY:

Jury powołane przez organizatorów zakwalifikuje prace na wystawę oraz przyzna trzy nagrody regulaminowe.
Przewiduje się także przyznanie wyróżnień honorowych. Werdykt Jury zostanie opublikowany wyłącznie na stronach www.
Prace nagrodzone stają się własnością organizatorów – laureaci nagród przenoszą autorskie prawa majątkowe w całości na OPK.

Wszyscy artyści, którzy nadeślą prace i spełnią warunki regulaminu otrzymają katalog wystawy.                                                                                    • Po zakwalifikowaniu pracy do wystawy 12. Biennale Miniatury – dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, kraj – zostaną zamieszczone w katalogu. Tym samym uczestnik/uczestniczka wystawy wyraża zgodę na przetwarzanie danych w tym polu eksploatacji – jakim jest druk katalogów.

TERMINY:

Prace wraz z kserokopią dowodu wpłaty należy przesłać do 15 czerwca 2022 na adres: Ośrodek Promocji Kultury – ul. Dąbrowskiego 1, 42-202 Częstochowa biuro@biennale.art.pl tel. 0/34 324 36 38, 365 17 60.
Otwarcie wystawy we wrześniu 2022. Odesłanie prac po cyklu ekspozycji w kraju i zagranicą (styczeń 2024).

Nadesłane prace muszą być własnością autora. Przesłanie podpisanej karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu 12. Międzynarodowego Biennale Miniatury ,,Częstochowa 2022”, oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i na udzielenie licencji organizatorom w zakresie publikacji prac.

Wypełniając i podpisując zgłoszenie o wzięcie udziału w konkursie 12 Międzynarodowe Biennale Miniatury organizowane przez Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony praw osobowych. Administratorem danych jest Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 1 w Częstochowie. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem: iod@gaudemater.pl. Dane są przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach prawidłowego rozpatrzenia zgłoszenia oraz podjęcia dalszych prac w związku z wnioskowaną sprawą. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wyżej wspomnianych celów. Osoba podająca dane osób trzecich oświadcza tym samym, że posiada ich zgodę na przetwarzanie ich danych przez Ośrodek. Dane będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego zorganizowania wnioskowanego konkursu. Osoba podająca dane osobowe ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia.

Wypełniając i podpisując zgłoszenie o wzięcie udziału w konkursie 12. Międzynarodowe Biennale Miniatury w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie wnioskodawca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem imprez Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie.

Pobierz regulamin w formacie PDF

Pobierz kartę zgłoszenia

biennale.art.pl informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij